Praktyka terenowa dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych kierunku Ochrona Środowiska na WGGiOŚ realizowana w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Zapraszamy Państwa do udziału w ponadprogramowej praktyce terenowej dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych kierunku Ochrona Środowiska realizowaną w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Termin składania wniosków: 13.05.2014 r.

Wnioski należy składać u: mgr inż. Ewelina Półtorak (A-0, p. 17)

Gorąco zachęcamy studentów do udziału w praktyce. Liczba miejsc jest ograniczona.

Czas trwania: 5 dni

Terminy: 19.05.2014, 26.05.2014, 02.06.2014, 09.06.2014, 16.06.2014

Miejsca praktyki:  Trzebinia; Kielce; Katowice, Świętochłowice; Kraków

Studenci mają zapewniony transport oraz wyżywienie (obiad).

Program ćwiczeń terenowych:

1. Technologie remediacji środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego związkami organicznymi jak węglowodory i chlorowcopochodne, stosowane w Niemczech. Kryteria doboru i projektowania technologii remediacji oraz parametrów wykorzystywanego sprzętu. Miejsce praktyki: Zueblin – Ochrona środowiska Sp. z o.o., Kraków-19.05.2014r.

2. Praktycznie zastosowanie metod remediacji środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego związkami ropopochodnymi (węglowodorami) i chlorowcopochodnymi: metoda in situ, metoda ex situ, metoda selektywnej remediacji (SRM), bariera ochronna, stacja oczyszczania wody podziemnej i powietrza gruntowego. Podstawowy sprzęt używany w technologiach remediacji. Miejsce praktyki: Hydrogeotechnika Sp. z o.o., Kielce-26.05.2014 r.

3.  Zagrożenie i możliwości ochrony środowiska wodno-gruntowego w rejonie składowiska odpadów przemysłowych na przykładzie nieczynnego składowiska odpadów chemicznych.Miejsce praktyki: rejon remediacji stawu Kalina i jego otoczenia koło danych Zakładów chemicznych „Hajduki”, Świętochłowice-02.06.2014r.

4.  Praktyczne przykłady rozwiązań rewitalizacji i remediacji środowiska gruntowo-wodnego na obszarach poprzemysłowych, projekty rekultywacji składowisk odpadów i hałd skały płonnej, przekształcenia powierzchni terenu na terenach górniczych w obszarach zurbanizowanych. Miejsce praktyki: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice-09.06.2014r.

5.  Przekształcenia powierzchni terenu związane z nieczynnym kamieniołomem Górka, gdzie eksploatowano wapienie i margle jako surowiec dla cementowni w obrębie Zakładów. Wizja lokalna na terenie, prezentacja praktycznego zastosowania metod rekultywacji terenu zdegradowanego w wyniku składowania odpadów niebezpiecznych i szkodliwych w wyrobisku po zakończonej eksploatacji wapieni i margli. Zapoznanie z technologią trwałego wyeliminowania negatywnego oddziaływania na środowisko składowiska odpadów oraz zbiornika odcieków, w szczególności przez eliminację emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych. Zapoznanie z technologią remediacji gruntów na terenie wyeksploatowanego kamieniołomu do standardu określonego w Rozp. Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości ziemi. Zapoznanie z technologią rekultywacji przyrodniczej i zagospodarowania terenu. Miejsce praktyki: zbiornik odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po produkcji tlenku glinu w byłych Zakładach Surowców Ogniotrwałych „Górka” w Trzebini-16.06.2014r.