Szkolenie w zakresie uzyskania kompetencji audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego dla studentów II stopnia kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska do udziału w szkoleniu w zakresie uzyskania kompetencji audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego organizowanym w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”.

Szkolenie obejmować będzie:

  1. Wprowadzenie do systemu zarządzania

  2. Wymagania normy ISO 14001

  3. Audyt wewnętrzny

  4. Proces audytu

Szkolenie jest bezpłatne i prowadzone będzie przez specjalistów z firmy zewnętrznej.

W szkoleniu będzie uczestniczyło 110 studentów (w 5 grupach). Szkolenie składać się będzie z 30 godzin zajęć, obejmujących wykłady oraz ćwiczenia.

Wnioski należy składać u mgr inż. Eweliny Półtorak, w pokoju 17 (bud. A0) do dnia 6 maja 2014r.

Zajęcia prowadzone będą w blokach weekendowych (sobota, niedziela).

Termin pierwszych zajęć przewidywany jest na 10 maja 2014r.

Uczestnicy po zaliczeniu testu kompetencji/egzaminu końcowego otrzymają certyfikaty w formie papierowej zaświadczające o posiadanych kwalifikacjach w przedmiotowym zakresie. Certyfikaty sygnowała będzie firma prowadząca szkolenie.

W przypadku gdy liczba studentów kandydujących do wzięcia udziału w szkoleniu przekracza dostępną liczbę/limit miejsc przeprowadzane jest dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne.

Studenci, którzy uczestniczyli w kursie audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego w roku akademickim 2012/2013 nie mogą ponownie składać wniosku.