Staże organizowane w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” – WGGiIŚ

Lista studentów I roku II stopnia studiów stacjonarnych

kierunku Inżynieria Środowiska na WGGiIŚ AGH

zakwalifikowanych do odbywania staży w roku akademickim 2013/14

l.p.

numer albumu

wynik rekrutacji

1

242174

981

2

242198

972

3

242126

971

4

242176

962

5

242101

960

6

242076

956

7

242158

956

8

242108

955

9

242125

955

10

242095

953

11

242114

950

12

242169

949

13

244864

945

14

242151

937

15

242117

933

Ilość stażystów w terminach:

miejsce stażu

19-30.05.2014

02-13.06.2014

UMWM

4

-

RDOŚ

3

-

WIOŚ

2

2

ASA sp. z o.o.

2

2

Wybór miejsc odbywania stażu (zgodnie z kolejnością stażystów na liście rankingowej) zostanie dokonany w czasie spotkania z Koordynatorem zadania w dniu 05.05.2014 (poniedziałek), godz. 900, C-4, sala 111.

Obecność stażystów jest obowiązkowa.