Staże dla studentów I roku, II stopnia studiów na kierunku Inżynieria Środowiska, WGiG

W ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”, przewidziane są 4 tygodniowe staże wakacyjne, dla 14 studentów I roku, II stopnia studiów na kierunku inżynieria środowiska.

Z projektu stażyści otrzymują jednorazowe stypendium stażowe (3200 zł brutto).

Zasady kwalifikacji studentów oraz wymagane dokumenty (wniosek o staż wraz z programem stażu) znajdują się na stronie www.kierunkizamawiane.agh.edu.pl w zakładce dokumenty – dla studentów.

Wypełnione wnioski wraz z zatwierdzonym programem stażu należy złożyć do dnia 26.05.2014 u dr inż. Waldemara Kępysa, pok. 202, A1.