Staże organizowane w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” – WGGiIŚ

Lista studentów I roku II stopnia studiów stacjonarnych

kierunku Inżynieria Środowiska na WGGiIŚ AGH

zakwalifikowanych do odbywania staży w roku akademickim 2013/14

[…]

Szkolenie w zakresie uzyskania kompetencji audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego dla studentów II stopnia kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska do udziału w szkoleniu w zakresie uzyskania kompetencji audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego organizowanym w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”.

Szkolenie obejmować będzie:

[…]

Staże dla studentów I roku, II stopnia studiów na kierunku Inżynieria Środowiska, WGiG

W ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”, przewidziane są 4 tygodniowe staże wakacyjne, dla 14 studentów I roku, II stopnia studiów na kierunku inżynieria środowiska.

Z projektu stażyści otrzymują jednorazowe stypendium stażowe (3200 zł brutto).

Zasady kwalifikacji studentów oraz wymagane dokumenty (wniosek […]

Informacja o stażach dla studentów WGGiIŚ

Informacja o stażach

dla studentów I roku II stopnia studiów stacjonarnych

kierunku Inżynieria Środowiska na WGGiIŚ AGH

organizowanych w roku akademickim 2013/14 w ramach projektu

„Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”.

[…]