Wyjazdy studyjne dla studentów na I roku, II stopnia, kierunku Inżynieria Środowiska, WGiG w 2014 roku

W ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” dla studentów I roku, II stopnia na kierunku inżynieria środowiska, przewidziany jest wyjazdy studyjny w terminie 12-16.05.2014.

Wyjazd będzie organizowany w dwóch grupach tematycznych związanych ze specjalnościami studiów, tj. WIK oraz ZSiO+IKŚ

Zasady kwalifikacji studentów oraz wniosek na wyjazd studyjny znajdują się na stronie www.kierunkizamawiane.agh.edu.pl w zakładce dokumenty – dla studentów.

Wypełnione wnioski należy złożyć do dnia 14.04.2014 u dr inż. Waldemara Kępysa (pok. 202, A1).