UWAGA – studenci I roku studiów II stopnia studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ

Informuję, że w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stypendia w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” na rok 2013/14 – semestr letni (z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu) otrzymali następujący studenci:

Lp

Nr albumu

Wynik rekrutacji

1

242174

981

2

242198

972

3

242126

971

4

242176

962

5

242101

960

6

242113

957

7

242076

956

8

242158

956

9

242108

955

10

242125

955

11

242095

953

12

242114

950

13

242169

949

14

244864

945

15

242151

937

16

242117

933

17

274471

930

18

242088

927