UWAGA – studenci I roku studiów II stopnia studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ

Informuję, że w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stypendia w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” na rok 2013/14 – semestr letni (z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu) otrzymali następujący studenci:

[…]

Nabór studentów II stopnia studiów na kierunku Inżynieria Środowiska, na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska do udziału w stażach organizowanych w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

Proponujemy studentom II stopnia kształcenia studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” odbycie stażu z zakresu Inżynierii Środowiska zakończone certyfikatem.

Staże w zakładach przemysłowych lub instytucjach wykonujących zadania z zakresu inżynierii środowiska organizowane są dla […]

Wyjazdy studyjne dla studentów na I roku, II stopnia, kierunku Inżynieria Środowiska, WGiG w 2014 roku

W ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” dla studentów I roku, II stopnia na kierunku inżynieria środowiska, przewidziany jest wyjazdy studyjny w terminie 12-16.05.2014.

Wyjazd będzie organizowany w dwóch grupach tematycznych związanych ze specjalnościami studiów, tj. WIK oraz ZSiO+IKŚ

Zasady kwalifikacji studentów oraz wniosek na wyjazd studyjny znajdują […]

Specjalistyczny kurs języka angielskiego technicznego dla studentów II stopnia kształcenia na kierunku Inżynieria Środowiska – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Inżynieria Środowiska do udziału w specjalistycznym kursie języka angielskiego technicznego organizowanym w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”.

Kurs obejmować będzie:

Doskonalenie znajomości słownictwa specjalistycznego w zakresie:

Inżynieria środowiska (hydrogeologia, hydrogeochemia, monitoring jakości powietrza, wód i gleb, migracja […]