Zmiana godziny spotkania ws. szkolenia

UWAGA

studenci I roku II stopnia

kierunku Inżynieria Środowiska

zmiana godziny spotkania kandydatów na uczestników

szkolenia w zakresie uzyskania kompetencji audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania według norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004, OHSAS 18001:2007

Koordynator zadań projektu POKL 4.1.2 – „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH-kierunki zamawiane” na WGGiIŚ AGH informuje, że na prośbę studentów ulega zmianie godzina spotkania podana w ogłoszeniu z dnia 14.01.2014.

Spotkanie odbędzie się o godzinie 900.

Pozostałe informacje nie ulegają zmianie.