Szkolenie w zakresie w zakresie uzyskania kompetencji audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania według norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004, OHSAS 18001:2007

UWAGA

studenci I roku II stopnia

kierunku Inżynieria Środowiska

Koordynator zadań projektu POKL 4.1.2 – „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH-kierunki zamawiane” na WGGiIŚ AGH

zaprasza osoby, które zadeklarowały uczestnictwo w

szkoleniu w zakresie w zakresie uzyskania kompetencji audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania według norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004, OHSAS 18001:2007

na spotkanie w dniu 23.01.2014, godz. 930, C-4 sala 102,

w celu złożenia deklaracji przystąpienia do Projektu.

Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa – brak deklaracji przystąpienia do Projektu spowoduje skreślenie z listy kandydatów na szkolenie.