Nabór kandydatów do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia, kierunku Inżynieria Środowiska, WGiG.

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” koordynatorprojektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol ogłasza:

Nabór

kandydatów do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia

kierunku Inżynieria Środowiska

Tematyka wykładów: Zastosowanie technologii BIM (Building Information Modeling) w procesie projektowania HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning)

 1. Program wykładów (4h):

  1. Obszary zastosowania technologii BIM. Przegląd najnowszych rozwiązań i tendencji w projektowaniu zintegrowanym BIM (1h),

  2. Trzeci wymiar w projektowaniu instalacjach HVAC.  Autodesk Revit MEP – nowoczesne narzędzie dla projektanta instalacji (1,5h),

  3. Autodesk Simulation – narzędzie do zaawansowanych obliczeń symulacyjnych w praktyce (1,5h).

 2. Termin wykładów: marzec 2014

 3. Wymiar godzinowy wykładów: 4 godziny

 4. Wymagania:

Kandydat na wykładowcę powinien:

 1. Posiadać stopień co najmniej magistra,

 2. Posiadać wiedzę potrzebną do przeprowadzenia wykładów według przedstawionego wyżej programu,

 3. Posiadać dorobek naukowy w zakresie projektowania BIM,

 4. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

 1. Wymagania formalne:

Kandydat winien złożyć do dr inż. Waldemara Kępysa (bud. A1, pok. 202) wniosek wraz z CV oraz proponowaną stawką brutto wynagrodzenia za godzinę wykładu.

 1. Terminy procedury kwalifikacyjnej:

  1. Termin składania wniosków: 06.02.2014 r.

  2. Termin ogłoszenia wyników naboru: 12.02.2014 r.

 2. Wyłonienie wykładowcy odbędzie się na podstawie zgłoszonych ofert.

Podstawowymi kryteriami oceny jest stawka wynagrodzenia za prowadzenie wykładów zaproponowana przez kandydata oraz spełnianie wymagań dotyczących wykładowcy.

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Waldemar Kępys (tel. 12-617-40-18; e-mail: kepys@agh.edu.pl).