Wykłady zamawiane dla studentów WGGiOŚ

W ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Inżynieria Środowiska Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska na kolejne wykłady zamawiane:

13.12.2013, g.10:00, sala 213
prowadzący: dr inż. Beata Klojzy-Karczmarczyk
temat: Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminach; teoria a praktyka.

17.12.2013, g.17:00, sala 213
prowadzący: dr hab. Przemysław Bukowski
temat: Hydrogeologiczne aspekty prowadzenia działalności górniczej i likwidacji podziemnych zakładów górniczych.