WYKŁADY ZAMAWIANE DLA STUDENTÓW STUDIÓW II STOPNIA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

W ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Inżynieria Środowiska Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska na kolejne wykłady zamawiane:

wtorek, 10.12.2013 sala 213, g. 17:00

prowadzący wykład: dr inż. Bogusław Bielec
temat wykładu: „Praktyczne aspekty uzyskiwania uprawnień geologicznych” (część 1)