WYKŁADY ZAMAWIANE DLA STUDENTÓW STUDIÓW II STOPNIA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

W ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Inżynieria Środowiska Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska na wykład zamawiany, który będzie prowadzony przez panią dr inż. Agnieszkę Operacz.

Temat wykładu: Małe elektrownie wodne Polsce; możliwości, procedury i najczęściej występujące problemy.

Wykład odbędzie się we wtorek 26 listopada 2013 r., o godzinie 17.00, sala 216, bud. A0.