WYKŁADY ZAMAWIANE DLA STUDENTÓW STUDIÓW II STOPNIA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

W ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Inżynieria Środowiska Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska na kolejne wykłady zamawiane:

piątek, 29.11.2013 sala 216, g. 10:00 (do 12:15)
dr hab. inż. Barbara Tomaszewska:
„Pozyskanie energii geotermalnej i ciepła Ziemi – aspekty praktyczne i obowiązujące akty prawne”.

wtorek, 3.12.2013 sala 216, g 17:00 (do 19:00)
dr inż. Agnieszka Operacz:
II część wykładu: „Małe elektrownie wodne w Polsce; możliwości, procedury i najczęściej występujące problemy