Stypendia: studenci III i IV roku studiów I stopnia i studenci I roku studiów II stopnia studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ

Informujemy, że w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stypendia w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” na rok 2013/14 (z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu) otrzymali następujący studenci: zobacz listę