OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ WYKŁADY ZAMAWIANE

Zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska na wykłady zamawiane, które prowadzone będą przez głównych specjalistów z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Kolejny wykład odbędzie się w czwartek 21 listopada 2013 r., w godzinach 17.00 – 20.00 sala 213, bud. A0

Tematyka i terminy wykładów

 7 listopada 2013 r.

 Promieniowanie Elektromagnetyczne – pomiary i monitoring

mgr inż. Roman Bereś Kierownik Pracowni Badań Terenowych WIOŚ w Krakowie, Kierownik Jakości laboratorium WIOŚ, auditor Polskiego Centrum Akredytacji, posiada wieloletnie doświadczenie w pomiarach natężenia promieniowania elektromagnetycznego i prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni wyższych

 

Podstawowe definicje ;Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku – występowanie ; Uregulowania prawne w ochronie środowiska, w aspekcie promieniowania elektromagnetycznego ; Pomiary promieniowania – wyniki pomiarów ; Monitoring promieniowania elektromagnetycznego ; Obiegowa opinia o wpływie promieniowania elektromagnetycznego na ludzi ; Struktura i funkcjonowanie akredytowanego laboratorium badawczego (system jakości, audit i akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji)

21 listopada 2013 r.

Emisja i pomiary emisji pyłu i zanieczyszczeń gazowych

mgr inż. Piotr Półtorak – Główny specjalista w Pracowni Badań Terenowych WIOŚ w Krakowie, posiada bogate doświadczenie w pomiarach emisji zanieczyszczeń oraz prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni wyższych

Definicja i rodzaje emisji ; Akty prawne, normy i rozporządzenia, decyzje, standardy emisyjne ; Metody i sprzęt do pomiaru emisji pyłu ; Metody i sprzęt do pomiaru emisji zanieczyszczeń gazowych ; Przedstawianie wyników pomiarów emisji

Hałas i monitoring hałasu w środowisku zewnętrznym

Mgr inż. Dariusz Kapustka – główny specjalista w Pracowni Badań Terenowych WIOŚ w Krakowie, 16 letnie doświadczenie w pomiarach hałasu, współtwórca mapy akustycznej Krakowa, prowadzący zajęcia dydaktyczne na Politechnice Krakowskiej, posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni wyższych

Hałas – zagadnienia ogólne ; Hałas w środowisku – akty prawne, normy i rozporządzenia ; Mapa akustyczna Krakowa ; Monitoring hałasu drogowego, kolejowego, lotniczego i przemysłowego ; Metody i sprzęt do pomiaru hałasu

25 listopada 2013 r.

Zajęcia terenowe – krakowskie Błonia, aleje Trzech Wieszczów

Prezentacja stacji mobilnej ; Demonstracja pomiaru hałasu drogowego

Pokaz stacji automatycznego monitoringu powietrza na alejach w Krakowie.

Przykładowy pomiar monitoringowy, Pokaz mobilnego laboratorium pomiarów pola elektromagnetycznego, Przykładowy pomiar kontrolny promieniowania elektromagnetycznego

28 listopada 2013 r.

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

mgr inż. Leszek Turzański – Kierownik Laboratorium WIOS w Krakowie

Posiada 16 lat doświadczeń w eksploatacji mierników pomiaru ciągłego pyłu oraz poborników pyłu. Współautor przewodników technicznej eksploatacji stacji monitoringu powietrza oraz przewodnika po istotnych elementach systemu zarządzania jakością w sieci monitoringu powietrza wydanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska w ramach Biblioteki Monitoringu Środowiska, Warszawa 2010. Współautor systemu zarządzania jakością dla sieci monitoringu powietrza w WIOŚ Kraków. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni wyższych

Akty prawne i normy ; Organizacja ; Stosowane techniki pomiarowe ; Metody referencyjne ; Charakterystyka stanowisk pomiarowych (stacji pomiarowych) ; Pomiary zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w sieci monitoringu w Małopolsce ; Zakres pomiarów ; Wyniki ; Zapewnienie jakości w pomiarach w oparciu o normę PN EN 17025 ; Ocena jakości powietrza ; Współpraca międzynarodowa – projekt „Od toksycznych emisji do zdrowia mieszkańców”

Monitoring wód powierzchniowych.

mgr Alicja Maślankiewicz – główny specjalista w Pracowni Badań Fizykochemicznych WIOŚ w Krakowie, 25 lat doświadczenia w pracy na stanowisku chemika, zajęcia dydaktyczne na terenie laboratorium WIOŚ w Krakowie (studenci uczelni Krakowskich)

Główne założenia Państwowego monitoringu środowiska ; Podstawy prawne ; Monitoring wód powierzchniowych ; Substancje priorytetowe – realizacja przez Laboratorium WIOŚ

2 grudnia 2013 r. – zmiana terminu z 18 listopada 2013r.

Zajęcia terenowe – Laboratorium WIOŚ, ul. Lipowa 4c, Kraków

Pokaz mobilnego laboratorium pomiarów emisji zanieczyszczeń i pomiarów pola elektromagnetycznego, praktyczny pokaz zmontowanego toru do pomiaru emisji zanieczyszczeń.

Pokaz sprzętu terenowego, prezentacja aparatury do poboru prób i oznaczania dotyczące wód powierzchniowych, pokaz oznaczania substancji priorytetowych na przykładzie WWA.

Pokaz pracowni chromatograficznej.