Stypendium w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” dla WGGiIŚ

UWAGA

 - studenci III i IV roku studiów I stopnia

- studenci I roku studiów II stopnia

studiów stacjonarnych

kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ

Wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu

„Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

Wniosek można pobrać lub otrzymać w Biurze Dziekana (p. 113) w godzinach 9-13 w dniach 07-18.10.2013.

Uwaga:

1. Studenci I i II stopnia kształcenia obliczają średnią ocen zgodnie z „Regulaminem Studiów” i „Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów AGH” (cz. IV).

 

2. Zostanie przyznane po 16 stypendiów dla studentów III i IV roku I stopnia kształcenia oraz 15 stypendiów dla studentów I roku II stopnia kształcenia w wysokości 1 000 zł miesięcznie.

 

3. Informacje o projekcie ( w tym Regulamin przyznawania stypendiów) dostępne są na stronie internetowej www.zkk.agh.edu.pl.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Dziekana WGGiIŚ.

Termin składania wniosków: do 18.10.2013 do godz. 1300