Nabór wykładowców do prowadzenia zajęć dla studentów studiów II stopnia kierunku Ochrona Środowiska, WGGiOŚ

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska ogłasza:

Nabór wykładowców do prowadzenia zajęć dla studentów studiów II stopnia kierunku Ochrona Środowiska

1. Tematykę wykładów stanowić będą propozycję ponadprogramowych zajęć z zakresu Ochrony Środowiska dla studentów II stopnia kształcenia wszystkich specjalności kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (programy zajęć obligatoryjnych dostępne są na stronie: http://syllabuskrk.agh.edu.pl/2012-2013/pl/treasuries/academy_units/6/study_plans)

2. Program wykładów: 20 h (1 godzina – 45 minut)

3. Termin wykładów: listopad-grudzień 2013r.

4. Wymagania:

Kandydat na wykładowcę powinien:

a)Posiadać wiedzę potrzebną do przeprowadzenia wykładów z zakresu Ochrony Środowiska,

b) Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

c) Przedstawić oryginalną tematykę wykładów

5. Wymagania formalne:

Kandydat winien złożyć wniosek wraz z CV, tematyką wykładów oraz proponowaną stawką brutto wynagrodzenia za godzinę wykładu.

6. Terminy procedury kwalifikacyjnej:

a) Termin składania wniosków: – 29 października 2013 r.

b) Termin ogłoszenia wyników naboru: – 31 października 2013 r.

7. Wyłonienie wykładowcy odbędzie się na podstawie zgłoszonych ofert. Podstawowymi kryteriami oceny będzie doświadczenie kandydata w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, oryginalność przedstawionej tematyki wykładów z zakresu Ochrony Środowiska oraz zaproponowana przez kandydata stawka wynagrodzenia za prowadzenie wykładów.

Dodatkowych informacji udziela mgr inż. Ewelina Ziętara (tel. 12-617-46-03;
e-mail: ezietara@geol.agh.edu.pl).

Koordynator Zadania:

dr inż. Marzenna Chwastek