Kurs zaawansowany AutoCad dla studentów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska, WGGiOŚ

Zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Inżynieria Środowiska do udziału w kursie zaawansowanym AutoCad organizowanym w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”.

Wnioski należy składać w dziekanacie, pokój 17, do dnia 8 listopada 2013r. Do wniosku należy dołączyć kserokopię certyfikatu ukończenia kursu AutoCad pierwszego stopnia.

Wniosek […]

Nabór wykładowców do prowadzenia zajęć dla studentów studiów II stopnia kierunku Ochrona Środowiska, WGGiOŚ

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska ogłasza:

Nabór wykładowców do prowadzenia zajęć dla studentów studiów II stopnia kierunku Ochrona Środowiska

1. Tematykę wykładów stanowić będą propozycję ponadprogramowych zajęć z zakresu Ochrony Środowiska dla studentów II stopnia kształcenia wszystkich specjalności […]

Stypendia dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

Stypendia przyznawane są dla następującej liczby studentów:

 

Inżynieria Środowiska

– I stopień: rok studiów IV – 39 osób

– II stopień, rok studiów I – 18 osób

 

Ochrona Środowiska

– I stopień: rok studiów III-IV po 17 osób z każdego roku studiów

– II stopień, rok studiów I – 13 osób

Na […]

Stypendium w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” dla WGGiIŚ

UWAGA

– studenci III i IV roku studiów I stopnia

- studenci I roku studiów II stopnia

studiów stacjonarnych

kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ

Wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu

„Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

Wniosek można pobrać lub otrzymać […]