Stypendia dla studentów Inżynierii Środowiska na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii

Stypendia dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska

na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu

Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

Stypendia przyznawane są dla następującej liczby studentów:

- I stopień, rok studiów III-IV: po 17 osób z każdego roku studiów,

- II stopień, rok studiów II: 5 osób.

Aby starać się o stypendium należy złożyć wniosek u dr inż. W. Kępysa (bud. A-1,
p.202) w terminie do 04.10.2013.

Wniosek o przyznanie stypendium dostępny jest na stronie projektu: http://www.kierunkizamawiane.agh.edu.pl/, w zakładce „Dokumenty dla studentów”

Warunkiem koniecznym do starania się o stypendium jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z poprzedniego roku, do ostatniego dnia jesiennej sesji egzaminacyjnej (daty wpisów w indeksie oraz w „Wirtualnym Dziekanacie”). Przypominamy, że studia na kierunku zamawianym muszą być pierwszymi studiami jakie student podjął.