Specjalistyczne kursy językowe dla studentów IV roku Inżynierii Środowiska na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii

Kursy specjalistyczne z języka angielskiego/niemieckiego dla studentów IV roku studiów stacjonarnych
kierunku Inżynieria Środowiska,

na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu

„Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

W semestrze zimowym odbędą się kursy specjalistyczne z zakresu inżynierii środowiska z języka angielskiego (3 grupy, 30 godz. zajęć/gr) i niemieckiego (1 grupa, 30 godz. zajęć/gr) dla studentów IV roku inżynierii środowiska.

Zajęcia prowadzone będą przez szkołę INTER LANG & TEXT (ul. Michałowskiego 1/3, róg Ul. Karmelickiej – 5 min. od budynku A0)

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie wniosku dostępnego na stronie projektu: http://www.kierunkizamawiane.agh.edu.pl/, w zakładce „Dokumenty dla studentów” u dr inż. Waldemara Kępysa (bud. A-1, p.202) w terminie do 04.10.2013.