Nabór wykładowców z doświadczeniem w przemyśle do prowadzenia zajęć dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska WGGIOŚ

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska ogłasza:

Nabór wykładowców z doświadczeniem w przemyśle do prowadzenia zajęć dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

1. Tematyka wykładów powinna wykraczać poza obligatoryjne zajęcia dla studentów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska na […]

Stypendia dla studentów Inżynierii Środowiska na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii

Stypendia dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska

na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu

„Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

Stypendia przyznawane są dla następującej liczby studentów:

- I stopień, rok studiów III-IV: po 17 osób z każdego roku […]

Specjalistyczne kursy językowe dla studentów IV roku Inżynierii Środowiska na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii

Kursy specjalistyczne z języka angielskiego/niemieckiego dla studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska,

na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu

„Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

W semestrze zimowym odbędą się kursy specjalistyczne z zakresu inżynierii środowiska z języka […]

Nabór pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska – Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Koordynator Projektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol ogłasza:

Nabór

pracowników naukowo-dydaktycznych

do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia

kierunku Inżynieria Środowiska

Tematyka wykładów: Instalacje wodno-kanalizacyjne

[…]