Specjalistyczny kurs języka angielskiego technicznego dla studentów II stopnia kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska – GGIOŚ

Zapraszamy studentów II stopnia kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska do udziału w specjalistycznym kursie języka angielskiego technicznego organizowanym w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”.

[…]

Szkolenie w zakresie uzyskania kompetencji audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego dla studentów II stopnia kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska do udziału w szkoleniu w zakresie uzyskania kompetencji audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego organizowanym w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”.

Szkolenie obejmować będzie:

[…]

Staż z zakresu Ochrony Środowiska zakończone certyfikatem – GGIOŚ

Proponujemy studentom II stopnia kształcenia* studiów stacjonarnych kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

odbycie stażu z zakresu Ochrony Środowiska zakończone certyfikatem.

Poniżej zamieszczamy informacje o ww. stażach

[…]