Praktyki dla studentów na kierunku Inżynieria Środowiska, WGiG – II tura naboru

W ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”, na kierunku inżynieria środowiska przewidziane są 2 tygodniowe praktyki wakacyjne dla studentów II roku (I st.) – z projektu pokrywane są koszty dojazdu, noclegu oraz wyżywienia.

Wszelkie informacje oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie www.kierunkizamawiane.agh.edu.pl (dokumenty – dla studentów).

Wypełnione wnioski wraz z zatwierdzonym programem praktyk należy złożyć do dnia 07.06.2013 u dr inż. Waldemara Kępysa, pok. 202, A1.