Nabór pracowników do obsługi praktyk dla studentów II stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w 2013 r.

Realizując projekt “Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Koordynator zadania, ogłasza nabór pracowników do obsługi zadania pod nazwą Praktyki dla studentów II stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska.

Wybrany został projekt praktyk terenowych „Ochrona Środowiska Wodno-Gruntowego”.

Program praktyk:

  1. Projekt praktyki

Praktyki odbywać się będą w terminach:

  1. 23.05.2013 r.
  2. 13.06.2013 r.
  3. 20.06.2013 r.
  4. Do uzgodnienia
  5. Do uzgodnienia

Zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu kadrę praktyk stanowić będzie:

  • 2 opiekunów grup studentów II stopnia Ochrony Środowiska

Termin składania wniosków: 13 maja 2013r.
Termin ogłoszenia wyników: 15 maja 2013r.

Szczegółowe zasady procedury wyłonienia kadry:

Wnioski należy składać u mgr inż. Eweliny Ziętara (A-0, pok. 17)

Szczegółowych informacji w sprawie organizacji Praktyk dla studentów II stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska w roku akademickim 2012/2013 udziela mgr inż. Ewelina Ziętara (tel. 46-03, e-mail: ezietara@geol.agh.edu.pl).