Praktyki dla studentów na kierunku Inżynieria Środowiska, WGiG – II tura naboru

W ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”, na kierunku inżynieria środowiska przewidziane są 2 tygodniowe praktyki wakacyjne dla studentów II roku (I st.) – z projektu pokrywane są koszty dojazdu, noclegu oraz wyżywienia.

Wszelkie informacje oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie www.kierunkizamawiane.agh.edu.pl (dokumenty – dla […]

Szkolenie w zakresie uzyskania kompetencji audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego dla studentów II stopnia kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska do udziału w szkoleniu w zakresie uzyskania kompetencji audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego organizowanym w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”.

Szkolenie obejmować będzie:

[…]

Nabór pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia wykładów dla studentów studiów I stopnia kierunku Inżynieria Środowiska WGIG

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Koordynator Projektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol ogłasza:

Nabór pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia wykładów dla studentów studiów I stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

Tematyka wykładów: Podziemne składowanie odpadów

[…]

WYKŁADY ZAMAWIANE DLA STUDENTÓW II STOPNIA STUDIÓW NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA, WGGIOŚ

Zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska na cykl wykładów zamawianych, które prowadzone będą przez prof. dr hab. inż. Zbigniewa Sawłowiczaz Instytutu Nauk Geologicznych, Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pierwszy wykład odbędzie się w czwartek 16 maja 2013 r., godz. 19.00-21.30, sala 213

[…]