Szkolenie w zakresie uzyskania kompetencji audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego dla studentów II stopnia kształcenia na kierunku Inżynieria Środowiska – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Inżynieria Środowiska do udziału w szkoleniu w zakresie uzyskania kompetencji audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego organizowanym w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”.

Szkolenie obejmować będzie:

  1. Wprowadzenie do systemu zarządzania

  2. Wymagania normy ISO 14001:2004

  3. Audyt wewnętrzny

  4. Proces audytu

Szkolenie jest bezpłatne i prowadzone będzie przez specjalistów z firmy zewnętrznej.

W szkoleniu będzie uczestniczyło 80 studentów (w 4grupach, maksymalna ilość osób
w grupie 20). Szkolenie składać się będzie z 30 godzin zajęć, obejmujących wykłady, ćwiczenia/seminarium oraz indywidualne konsultacje z uczestnikami kursu.

Wnioski należy składać u mgr inż. Renaty Nagwizda, w pokoju 17 (bud. A0) do dnia 18 kwietnia 2013r.

Uczestnicy po zaliczeniu testu kompetencji/egzaminu końcowego otrzymają certyfikaty

w formie papierowej zaświadczające o posiadanych kwalifikacjach w przedmiotowym zakresie. Certyfikaty sygnowała będzie firma prowadząca szkolenie.

W przypadku gdy liczba studentów kandydujących do wzięcia udziału w szkoleniu przekracza dostępną liczbę/limit miejsc przeprowadzane jest dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne.

Koordynator zadania

dr inż. Adam Postawa