Staże i praktyki dla studentów na kierunku Inżynieria Środowiska, WGiG

W ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”, na kierunku inżynieria środowiska przewidziane są następujące formy wsparcia:

- dla 30 studentów II roku (I st.) – 2 tygodniowe praktyki wakacyjne – z projektu pokrywane są koszty dojazdu, noclegu oraz wyżywienia;

- dla 7 studentów I roku (II st.) – 4 tygodniowe staże wakacyjne – z projektu stażyści otrzymują jednorazowe stypendium stażowe (3200 zł brutto).

Wszelkie informacje oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie www.kierunkizamawiane.agh.edu.pl (dokumenty – dla studentów).

Wypełnione wnioski wraz z zatwierdzonym programem stażu/praktyk należy złożyć do dnia 20.05.2013 u dr inż. Waldemara Kępysa, pok. 202, A1.