Konkurs na przygotowanie programu 5 – dniowych ponadprogramowych praktyk dla studentów studiów II stopnia kierunku Ochrona Środowiska

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska ogłasza:

Konkurs na przygotowanie programu 5 – dniowych ponadprogramowych praktyk dla studentów studiów II stopnia kierunku Ochrona Środowiska

1. Tematykę praktyk stanowić będą propozycję ponadprogramowych zajęć terenowych z zakresu Ochrony Środowiska dla studentów II stopnia kształcenia wszystkich specjalności kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

2. Program praktyk: 5 dni

3. Termin wykładów: czerwiec – wrzesień 2013 r.

4. Termin składania wniosków: – 22 kwietnia 2013 r.

5. Wyłonienie najlepszej oferty programu praktyk odbędzie się na podstawie zgłoszonych ofert. Podstawowymi oryginalność przedstawionej tematyki praktyk z zakresu Ochrony Środowiska.

Dodatkowych informacji udziela mgr inż. Ewelina Ziętara (tel. 12-617-46-03; e-mail: ezietara@geol.agh.edu.pl).

Koordynator Zadania:

dr inż. Marzenna Chwastek