Stypendia na kierunkach zamawianych dla nowoprzyjętych studentów studiów II stopnia

Zamieszczamy listy rankingowe studentów przyjętych na 1 rok studiów II stopnia na kierunek Inżynieria Środowiska oraz Ochrona Środowiska w roku akademickim 2012/2013 – semestr letni.
W ramach realizacji projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska – kierunki zamawiane na AGH” stypendium otrzyma:

  • 18 studentów Inżynierii Środowiska, którzy osiągnęli najwyższy wskaźnik rekrutacji – Lista
  • 13 studentów Ochrony Środowiska, którzy osiągnęli najwyższy wskaźnik rekrutacji – Lista

Stypendium w ramach kierunków zamawianych może otrzymać student podejmujący studia II stopnia po raz pierwszy.

Stypendium będzie przyznane na okres jednego semestru. Na semestr drugi i trzeci studiów II stopnia stypendium przyznaje się studentom, którzy osiągną najwyższą średnią ocen liczoną za pierwszy semestr studiów II stopnia.