Nabór pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska – Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Koordynator Projektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol ogłasza:

Nabór

pracowników naukowo-dydaktycznych

do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia

kierunku Inżynieria Środowiska

Tematyka wykładów: Symulacje numeryczne trójwymiarowego przepływu powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków

Program wykładów (4h):

  1. Tworzenie modelu do symulacji numerycznej przepływu powietrza w pomieszczeniach i zewnątrz budynków (1h).

  2. Analiza parametryczna w zakresie wrażliwych wyników przepływu powietrza na zmiany projektowanych parametrów oraz optymalizacja techniczna i ekonomiczna rozwiązań (1h).

  3. Analiza procesów nieustalonych (1h).

  4. Wizualizacja wyników obliczeń w zakresie przepływu wewnątrz i na zewnątrz budynków, śledzenie zanieczyszczeń i określenie warunków komfortu przebywania w pomieszczeniach (1h).

Termin wykładów: marzec 2013

Wymagania:

Kandydat na wykładowcę powinien:

  1. Posiadać stopień co najmniej magistra,

  2. Posiadać wiedzę potrzebną do przeprowadzenia wykładów według przedstawionego wyżej programu,

  3. Posiadać dorobek naukowy w zakresie symulacji numerycznych,

  4. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie symulacji numerycznych.

Wymagania formalne:

Kandydat winien złożyć do dr inż. Waldemara Kępysa (pawilon A-1, pokój nr 202) wniosek wraz z CV, dokumentem potwierdzającym nadanie stopnia naukowego, wykazem publikacji oraz proponowaną stawką wynagrodzenia.

Terminy procedury kwalifikacyjnej:

  1. Termin składania wniosków: – 8 marzec 2013 r.

  2. Termin ogłoszenia wyników naboru: – 12 marzec 2013 r.

Wyłonienie wykładowcy odbędzie się na podstawie zgłoszonych ofert.

Podstawowymi kryteriami oceny jest stawka wynagrodzenia za prowadzenie wykładów zaproponowana przez kandydata oraz spełnianie wymagań dotyczących wykładowcy.

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Waldemar Kępys (tel. 12-617-40-18; e-mail: kepys@agh.edu.pl).