Szkolenie w zakresie w zakresie uzyskania kompetencji audytora wewnętrznego – Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

UWAGA

studenci I roku II stopnia

kierunku Inżynieria Środowiska

Koordynator zadań projektu POKL 4.1.2 – „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH-kierunki zamawiane” na WGGiIŚ AGH

ogłasza nabór na:

szkolenie w zakresie w zakresie uzyskania kompetencji audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania według norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004, OHSAS 18001:2007

Szkolenie odbędzie się w dniach 25.02-01.03.2013 w budynku Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (C-4) AGH w Krakowie.

Odbiorcy szkolenia

Uczestnikami szkolenia będą studenci I roku II stopnia studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska studiujący w ramach Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Liczba uczestników szkolenia

W szkoleniu będzie uczestniczyło 40 studentów. Zajęcia prowadzone będą w dwóch grupach po 20 studentów.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie jednej grupy uczestników trwać będzie 45 jednostek dydaktycznych 45 minutowych tj. 5 dni po 9 jednostek dydaktycznych. Szkolenie odbywać się będzie w godzinach od 8:00 do 16:00 w układzie 3 moduły 90 minutowe przedzielone przerwą 15 minutową następnie przerwa 30 minutową i jeden moduł 135 minutowy.

Wynik szkolenia

Szkolenie zakończone egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania według norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004, OHSAS 18001:2007.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty w formie papierowej w języku polskim i angielskim zaświadczające o posiadanych kwalifikacjach w przedmiotowym zakresie. Certyfikaty sygnowała będzie firma prowadząca szkolenie.

Studenci zainteresowani uczestnictwem w szkoleniu proszeni są o zgłoszenie się w dniach 22-24.01.2013 i 28-31.01.2013 w godzinach 9-12 w pokoju 519 (C-4) w celu wypełnienia deklaracji przystąpienia do Projektu.

W przypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc zostanie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne w którym kryterium zakwalifikowania na szkolenie będzie średnia ocen studenta obliczona zgodnie z par. 14 Regulaminu Studiów AGH i zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów AGH” (cz. IV). Do uczestnictwa w szkoleniu zostaną zakwalifikowani studenci z najwyższą średnią ocen.

Lista studentów zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu zostanie opublikowana do dnia 08.02.2013