Wizyta studentów AGH w firmie Morstone

Więcej informacji na stronie kopalni – link.

Zapraszamy!

Rekrutacja na studia II stopnia kształcenia na kierunek Ochrona Środowiska – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Rekrutacja na studia II stopnia kształcenia na kierunek Ochrona Środowiska – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ochrona Środowiska

II stopień kształcenia (magisterskie)

kształcenie ukierunkowane jest na badania różnorodnych procesów zachodzących wskutek oddziaływania człowieka na […]

Szkolenie w zakresie w zakresie uzyskania kompetencji audytora wewnętrznego – Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

UWAGA

studenci I roku II stopnia

kierunku Inżynieria Środowiska

Koordynator zadań projektu POKL 4.1.2 – „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH-kierunki zamawiane” na WGGiIŚ AGH

ogłasza nabór na:

szkolenie w zakresie w zakresie uzyskania kompetencji audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania według norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004, OHSAS 18001:2007

[…]