Nabór kandydatów do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” koordynator projektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol ogłasza:

Nabór

kandydatów do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia

kierunku Inżynieria Środowiska

Tematyka wykładów: Regionalna gospodarka odpadami komunalnymi – doświadczenia samorządów gminnych z wdrażania i realizacji kompleksowej […]

Konkurs na najciekawszy artykuł

Ogłaszamy konkurs na najciekawszy artykuł, w którym opiszecie swoje praktyki i staże, jakie odbyliście w ramach studiów na kierunkach zamawianych.

Artykuły (wraz ze zdjęciami) prosimy wysyłać na adres zkk@agh.edu.pl w terminie do 25 listopada 2012r, które zostaną opublikowane na stronie www.kierunkizamawiane.agh.edu.pl, a najciekawszy z nich zostanie opublikowany na łamach uczelnianej gazety.

[…]