Stypendia dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska

Stypendia dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

Stypendia przyznawane są dla następującej liczby studentów:

Inżynieria Środowiska

– I stopień: rok studiów III-IV po 39 osób z każdego roku studiów,

Ochrona Środowiska

– I stopień: rok studiów II-IV po 17 osób z każdego roku studiów,

– II stopień, rok studiów: 13 osób

Aby starać się o stypendium należy złożyć wniosek u mgr inż. Renaty Nagwizda (kierunek Inżynieria Środowiska) oraz mgr inż. Eweliny Ziętara (kierunek Ochrona Środowiska), w pok. 17 (bud. A0) w terminie do 19.10.2012r. Do wniosku należy dołączyć druk z wyliczoną średnią ocen za rok akad. 2011/12 oraz kserokopię kart egzaminacyjnych lub indeksu.

Wniosek o przyznanie stypendium dostępny jest na stronie projektu: http://www.kierunkizamawiane.agh.edu.pl/ w zakładce „Dokumenty dla studentów”

Warunkiem koniecznym do starania się o stypendium jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z poprzedniego roku, do ostatniego dnia jesiennej sesji egzaminacyjnej, tj. do 23 września 2012 r. (daty wpisów w indeksie). Przypominamy, że studia na kierunku zamawianym muszą być pierwszymi studiami jakie student podjął.