Stypendia dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska

Stypendia dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

Stypendia przyznawane są dla następującej liczby studentów:

[…]