Stypendia dla studentów studiów WGIG

Stypendia dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska
na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu
Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

Stypendia przyznawane są dla następującej liczby studentów:

  • - I stopień: rok studiów II-IV po 17 osób z każdego roku studiów,
  • - II stopień, rok studiów II: 5 osób

Aby starać się o stypendium należy złożyć wniosek u dr inż. W. Kępysa (bud. A-1, p.202) w terminie do 08.10.2012 do godziny 15.00.

Wniosek o przyznanie stypendium dostępny jest na stronie projektu: http://www.kierunkizamawiane.agh.edu.pl/ w zakładce „Dokumenty dla studentów”

Warunkiem koniecznym do starania się o stypendium jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z poprzedniego roku, do ostatniego dnia jesiennej sesji egzaminacyjnej, tj. do 23 września 2012 r. (daty wpisów w indeksie oraz w „Wirtualnym Dziekanacie”). Przypominamy, że studia na kierunku zamawianym muszą być pierwszymi studiami jakie student podjął.

Koordynator zadania

Dr inż. Jan Winzer