Kursy specjalistyczne z języka angielskiego/niemieckiego dla studentów WGIG

Kursy specjalistyczne z języka angielskiego/niemieckiego dla studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska, na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

W semestrze zimowym odbędą się kursy specjalistyczne z zakresu inżynierii środowiska z języka angielskiego (3 grupy, 30 godz. zajęć/gr) i niemieckiego (1 grupa, 30 godz. zajęć/gr) dla studentów IV roku inżynierii środowiska.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie wniosku dostępnego na stronie projektu: http://www.kierunkizamawiane.agh.edu.pl/, w zakładce „Dokumenty dla studentów” u dr inż. W. Kępysa (bud. A-1, p.202) w terminie do 08.10.2012 do godziny 15.00.

Koordynator zadania

Dr inż. Jan Winzer