Sprawozdania z wyjazdów studyjnych na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii

Zapraszamy do działu Dokumenty -> Dla studentów gdzie znajdziecie dwa sprawozdania z wyjazdów studyjnych studentów II stopnia Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH o specjalnosciach Zagospodarowanie Surowców i Odpadów oraz Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa.