Nabór pracowników do obsługi praktyk studenckich WGGiOŚ

Realizując projekt “Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Koordynator zadania, ogłasza nabór pracowników do obsługi zadania pod nazwą Praktyki dla studentów II stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska.

Został zgłoszony jeden projekt praktyk terenowych przez specjalność:

Ochrona Środowiska Wodno-Gruntowego.

Program praktyk:

I.            Projekt praktyki: Ochrona Środowiska Wodno-Gruntowego

Praktyki odbywać się będą w terminach:

I.   15.06.2012 r.
II.  22.06.2012 r.
III. 09.07.2012 r.
IV.  10.07.2012 r.
V.  11.07.2012 r.

Zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu kadrę praktyk stanowić będzie:

  • 2 opiekunów grup studentów II stopnia Ochrony Środowiska

Termin składania wniosków:   6 czerwca 2012 r.
Termin ogłoszenia wyników:  11 czerwca 2012 r.

Szczegółowe zasady procedury wyłonienia kadry:

Wnioski należy składać u mgr inż. Eweliny Ziętara (A-0, pok. 17)

Szczegółowych informacji w sprawie organizacji Praktyk dla studentów II stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska w roku akademickim 2011/2012 udziela mgr inż. Ewelina Ziętara (tel. 46-03, e-mail: ezietara@geol.agh.edu.pl).