Wykłady zamawiane dla studentów WGGiOŚ

Zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska na wykłady zamawiane prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin związanych z Ochroną Środowiska w ramach realizacji projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”.

Termin wykładów: kwiecień – czerwiec 2012 r.

Tematyka wykładów

1. dr inż. Janusz Magiera

Teledetekcja

 • Metody i techniki teledetekcyjnego obrazowania powierzchni Ziemi.
 • Źródła obrazów teledetekcyjnych
 • Programy do przetwarzania i analizy obrazów teledetekcyjnych
 • Podstawowe procedury przetwarzania obrazów teledetekcyjnych
 • Procedury analityczne

2. prof. dr hab. inż. Zbigniew Sawłowicz

Wpływ eksploatacji surowców mineralnych na środowisko:

 • wpływ geologii, ekonomii i polityki na poszukiwania, eksploatację i zamykanie kopalń
 • zagrożenia ze strony kopalń (podziemnie, odkrywkowe, otworowe, ługowanie, składowanie odpadów poeksploatacyjnych)

Surowce mórz i oceanów – współczesność, nadzieje i zagrożenia:

 • energia z oceanu (surowce energetyczne: ropa, gaz, hydraty gazowe, źródła alternatywne: pływy, fale, wiatr, gęstość, etc.)
 • przyszłość wybranych surowców
 • problemy eksploatacyjne
 • zanieczyszczenie oceanów (naturalne i antropogeniczne)

3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – główni specjaliści laboratorium WIOŚ

 • Metody pomiarów emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, promieniowania, hałasu drogowego, kolejowego, lotniczego i przemysłowego
 • Prezentacja sprzętu służącego do ww. pomiarów.
 • Przeprowadzanie przykładowych pomiarów.

Pierwszy cykl wykładów (TELEDETEKCJA) rozpoczyna się w środę 18 kwietnia 2012 r., godz. 8.30 sala 213

Następne wykłady:

 • 25.04.2012 godz. 8.30 sala 213
 • 09.05.2012 godz. 8.30 sala 213

O kolejnych terminach wykładów poinformujemy Państwa poprzez ogłoszenia w gablotach, na stronie internetowej http://www.kierunkizamawiane.agh.edu.pl/ oraz drogą mailową.