Nowe dokumenty dla WGGiIŚ dotyczące staży

Wszystkich zainteresowanych stażami dla studentów z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska zapraszamy do działu DOKUMENTY -> Dla studentów, w którym znajdziecie nowy wniosek o staż oraz ogólne informacje o stażach w 2012 roku.