Wykłady zamawiane dla studentów WGGiOŚ

Zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska na wykłady zamawiane prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin związanych z Ochroną Środowiska w ramach realizacji projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”.

Termin wykładów: kwiecień – czerwiec 2012 r.

Tematyka wykładów

[…]

Nowe dokumenty dla WGGiIŚ dotyczące staży

Wszystkich zainteresowanych stażami dla studentów z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska zapraszamy do działu DOKUMENTY -> Dla studentów, w którym znajdziecie nowy wniosek o staż oraz ogólne informacje o stażach w 2012 roku.