Specjalistyczny kurs języka angielskiego technicznego dla studentów III roku WGGiOŚ

Zapraszamy studentów III roku kierunków Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska do udziału w specjalistycznym kursie języka angielskiego technicznego organizowanym w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”.

Kurs obejmować będzie:

1. Doskonalenie znajomości słownictwa specjalistycznego w zakresie:

  • Ochrony środowiska (hydrogeologia, hydrogeochemia, monitoring jakości powietrza i wód, migracja zanieczyszczeń),
  • Odnawialnych źródeł energii (energia geotermalna, promieniowanie słoneczne, energia wód, wiatru i biomasy, źródła niekonwencjonalne),
  • Gospodarki odpadami, oczyszczania ścieków,
  • Słownictwa ogólnotechnicznego i akademickiego.

2. Doskonalenie techniki przygotowania w języku angielskim:

  • prezentacji wyników wykonanych zadań badawczych,
  • raportów i publikacji naukowych.

3. Doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej w języku angielskim.

Kurs jest bezpłatny i prowadzony będzie przez specjalistów z firmy Archer.

Wnioski należy składać u mgr inż. Renaty Nagwizda oraz mgr inż. Eweliny Ziętara, w pokoju 17 (bud. A0), do 16 marca 2012 roku.

Limit miejsc – 30 osób na kierunku Inżynieria Środowiska
Limit miejsc – 30 osób na kierunku Ochrona Środowiska

O zakwalifikowaniu na kurs decydować będzie pozycja na liście ustalonej zgodnie ze średnimi ocen z 5 semestru studiów.

W dziale Dokumenty -> Dla studentów znajdują się wnioski do pobrania.