Nabór pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia wykładów dla studentów studiów I stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii ogłasza:

Nabór

pracowników naukowo-dydaktycznych
do prowadzenia wykładów dla studentów studiów I stopnia
kierunku Inżynieria Środowiska

Tematyka wykładów: Podziemne składowanie odpadów

Program wykładów (5h):

 1. Podstawy prawne – ustawowe podziemnego składowania odpadów.
 2. Rozporządzenia wykonawcze regulujące podziemne składowanie odpadów.
 3. Wybrane przykłady podziemnego składowania odpadów w Polsce i na świecie.

Termin wykładów: maj – czerwiec 2012

Wymagania:

 1. Kandydat na wykładowcę powinien:
  a)     Posiadać stopień co najmniej doktora,
  b)     Posiadać wiedzę potrzebną do przeprowadzenia wykładów według przedstawionego wyżej programu
  c)     Posiadać dorobek naukowy w zakresie zagadnień związanych z podziemnym składowaniem odpadów
  d)     Posiadać doświadczenie w prowadzeniu wykładów w zakresie tematyki podziemnego składowania odpadów
 1. Wymagania formalne:

Kandydat winien złożyć do Dziekana Wydziału (pawilon A-4, parter, pokój nr 30) wniosek wraz z CV, dokumentem potwierdzającym nadanie stopnia naukowego, wykazem publikacji oraz proponowaną stawkę wynagrodzenia.

 1. Terminy procedury kwalifikacyjnej:
  a)     Termin składania wniosków: – 06 kwiecień 2012 r.
  b)     Termin ogłoszenia wyników naboru: – 13 kwiecień 2012 r.
 2. Wyłonienie wykładowcy odbędzie się na podstawie zgłoszonych ofert.

Podstawowymi kryteriami oceny jest wykształcenie i doświadczenie kandydata w prowadzeniu wykładów w zakresie tematyki podziemnego składowania odpadów oraz zaproponowana przez kandydata stawka wynagrodzenia za prowadzenie wykładów.

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Waldemar Kępys (tel. 12-617-40-18; e-mail: kepys@agh.edu.pl).

Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja
Dziekan Wydziału Górnictwa I Geoinżynierii

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków