Nabór pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia wykładów dla studentów studiów I stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii ogłasza:

Nabór

pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia wykładów dla studentów studiów I stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

Tematyka wykładów: Podziemne składowanie odpadów

Program wykładów (5h):

Podstawy prawne – ustawowe podziemnego składowania odpadów. […]

Nowe dokumenty dla studentów WGIG

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii do pobrania wniosków na udział w kursie specjalistycznym języka angielskiego oraz wniosków o praktyki i staż. Dokumenty są dostępne do pobrania w dziale Dokumenty -> Dla studentów.

Specjalistyczny kurs języka angielskiego technicznego dla studentów III roku WGGiOŚ

Zapraszamy studentów III roku kierunków Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska do udziału w specjalistycznym kursie języka angielskiego technicznego organizowanym w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”.

Kurs obejmować będzie:

[…]