Nabór wykładowców do prowadzenia zajęć dla studentów studiów II stopnia kierunku Ochrona Środowiska na WGGiOŚ

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska ogłasza:

Nabór wykładowców do prowadzenia zajęć dla studentów studiów II stopnia kierunku Ochrona Środowiska

1. Tematykę wykładów stanowić będą propozycję ponadprogramowych zajęć z zakresu Ochrony Środowiska dla studentów II stopnia kształcenia wszystkich specjalności kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (programy zajęć obligatoryjnych dostępne są na stronie:

http://www.syllabus.agh.edu.pl/pl/magnesite/show_all/6/1

2. Program wykładów: 30 h/semestr

3. Termin wykładów: II kwartał 2012

4. Wymagania:

Kandydat na wykładowcę powinien:

  • Posiadać wiedzę potrzebną do przeprowadzenia wykładów z zakresu Ochrony Środowiska,
  • Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
  • Przedstawić oryginalną tematykę wykładów

5. Wymagania formalne:

Kandydat winien złożyć wniosek wraz z CV, tematyką wykładów oraz proponowaną stawką brutto wynagrodzenia za godzinę wykładu.

6. Terminy procedury kwalifikacyjnej:

  • Termin składania wniosków: – 9 marzec 2012 r.
  • Termin ogłoszenia wyników naboru: – 23 marzec 2012 r.

7. Wyłonienie wykładowcy odbędzie się na podstawie zgłoszonych ofert. Podstawowymi kryteriami oceny będzie doświadczenie kandydata w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, oryginalność przedstawionej tematyki wykładów z zakresu Ochrony Środowiska oraz zaproponowana przez kandydata stawka wynagrodzenia za prowadzenie wykładów.

Dodatkowych informacji udziela mgr inż. Ewelina Ziętara (tel. 12-617-46-03; e-mail: ezietara@geol.agh.edu.pl).

Koordynator Zadania:

dr inż. Marzenna Chwastek

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków