Wykłady zamawiane dla studentów wydziału GGiIŚ

Znamy już harmonogram wykładów zamawianych dla studentów I roku I stopnia kształcenia wydziału Geodezji Górniczej i Ochrony Środowiska AGH w roku akademickim 2011/2012.

Zapraszamy do działu DOKUMENTY → Dla studentów.

Nabór pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia wykładów dla studentów studiów I stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii ogłasza:

Nabór

pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia wykładów dla studentów studiów I stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

Tematyka wykładów: Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

[…]

Nabór wykładowców do prowadzenia zajęć dla studentów studiów II stopnia kierunku Ochrona Środowiska na WGGiOŚ

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska ogłasza:

Nabór wykładowców do prowadzenia zajęć dla studentów studiów II stopnia kierunku Ochrona Środowiska

1. Tematykę wykładów stanowić będą propozycję ponadprogramowych zajęć z zakresu Ochrony Środowiska dla studentów II stopnia kształcenia wszystkich […]