Nabór pracowników do prowadzenia wykładów na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii ogłasza:

Nabór pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

1. Tematyka wykładów: Chłodnictwo i pompy ciepła

2. Program wykładów (4h):
a) budowa i idea działania pomp ciepła oraz urządzeń chłodniczych
b) elementy układów chłodniczych w różnych systemach chłodzenia
c) przykłady zastosowań pomp ciepła i urządzeń chłodniczych
d) zawiesina lodowa jako przykład naturalnego chłodziwa

3. Termin wykładów: styczeń 2012

4. Wymagania:
Kandydat na wykładowcę powinien:
a) Posiadać stopień co najmniej doktora,
b) Posiadać wiedzę potrzebną do przeprowadzenia wykładów według przedstawionego wyżej programu,
c) Posiadać dorobek naukowy w zakresie zagadnień związanych
tematyką wykładów,
d) Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

5. Wymagania formalne:
Kandydat winien złożyć do Dziekana Wydziału wniosek wraz z CV, wykazem publikacji oraz proponowaną stawką brutto wynagrodzenia za godzinę wykładu.

6. Terminy procedury kwalifikacyjnej:
a) Termin składania wniosków: – 9 styczeń 2012 r.
b) Termin ogłoszenia wyników naboru: – 11 styczeń 2012 r.

7. Wyłonienie wykładowcy odbędzie się na podstawie zgłoszonych ofert. Podstawowymi kryteriami oceny jest wykształcenie i doświadczenie kandydata w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie chłodnictwa oraz zaproponowana przez kandydata stawka wynagrodzenia za prowadzenie wykładów.

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Waldemar Kępys (tel. 12-617-40-18;e-mail: kepys@agh.edu.pl).

Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja
Dziekan Wydziału Górnictwa I Geoinżynierii
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków